Ocena Kondycji Fizycznej

Nadwaga Otłuszczony Prawidłowa Chudy Bardzo chudy