Żywienie i opieka

Innowacje

Pavo inwestuje w badania naukowe.Współpracuje z  University of Wageningen, Faculty for Veterinarian Medicine (Utrecht) oraz Healthservice for Animals (Deventer).

W przeszłości były przeprowadzone n/w projekty badawcze :

  • badania pasz objętościowych na zawartość energii, białka i minerałów
  • badania na OC/OCD 
  • insulinoodporność a żywienie
  • czas przeżuwania różnych włókien i ziaren
  • przyczyny powstawania wrzodów żołądka u koni sportowych
  • zawartość magnezu w krwi koni sportowych