Żywienie i opieka
Porady-filtr
Dyscyplina
Karmienie

Ciało

 

Naturalne przyzwyczajenia

Pasze dla koni.

Jeżeli Twój koń spędza czas na pastwisku czy padoku, spróbuj rozłożyć na nim małe porcje siana w różnych miejscach. Koń będzie chodził od jednej do drugiej, zgodnie ze swyminaturalnymi przyzwyczajeniami.